Tools

Interventiecriteria

Overzicht van succesfactoren om een interventie voor kinderen met kanker te laten slagen

Bekijken

Inzichtkaart “Informatiebehoeften”

Onderzoeksinzichten en ideerichtingen rondom het thema “Informatiebehoeften”.

Bekijken

Inzichtkaarten “Beperkingen doorbreken”

Onderzoeksinzichten en ideerichtingen rondom het thema “Beperkingen doorbreken”.

Bekijken

Inzichtkaarten “Empowerment”

Onderzoeksinzichten en ideerichtingen rondom het thema “Empowerment”.

Bekijken

Inzichtkaarten “Gezin en sociale context”

Onderzoeksinzichten en ideerichtingen rondom het thema “Gezin en sociale context”.

Bekijken

Karakterkaarten kinderen

Hier vind je karakteromschrijvingen van vier kinderen met kanker. Dit kan je helpen je een beeld te vormen van kinderen met kanker.

Bekijken

Karakterkaarten ouders

Deze karakterkaarten geven een beeld van de diversiteit van de gezinnen waarvan een kind geconfronteerd wordt met kanker.

Bekijken

Patiëntpad ingevuld

Het Patiëntpad beschrijft het behandeltraject dat kinderen met kanker ondergaan. Het geeft de stappen en inzichten uit het POKO-onderzoek weer voor ontwerpers.

Bekijken

Patiëntpad template

Deze lege template van het Patiëntpad kunnen ontwerpers zelf invullen met inzichten die ze opdoen tijdens onderzoek naar kinderen met kanker.

Bekijken

Zorgverlenersoverzicht

In dit overzicht staan alle zorgverleners met wie een kind met kanker te maken krijgt tijdens het behandeltraject.

Bekijken