Patiëntpad ingevuld

Het Patiëntpad beschrijft het behandeltraject dat kinderen met kanker ondergaan. Het geeft de stappen en inzichten uit het POKO-project weer voor ontwerpers. Er is ook een template om zelf in te vullen tijdens je eigen ontwerpproces.

Ontwerpers kunnen in het Patiëntpad een totaalbeeld krijgen van het POKO-ontwerpproces van voedings- en beweeginterventies voor kinderen met kanker. De verschillende stappen in de tijdslijn geven de stappen in de behandeling weer. Bij alle stappen staat de globale tijdsduur en de locatie (thuis, of in het ziekenhuis). In de horizontale banen staan inzichten die verzameld zijn tijdens het POKO-project. De inzichten zijn geclusterd in vier thema’s, die ook terugkeren in de Inzichtkaarten. Bij de inzichten is aangegeven op wie ze betrekking hebben. De kleur geeft aan of ze gelden voor voeding of bewegen, of dat ze algemeen geldend zijn.

In de grafische weergave onderaan het ingevulde Patiëntpad zijn het energieniveau van het kind (lichamelijk voelen) en de spanning die het kind en het gezin ervaren (geestelijk voelen) weergegeven.

Het ziekteverloop van elk kind is anders. Daarom mag het ingevulde Patiëntpad niet gezien worden als een chronologische weergave van het behandeltraject. Het ingevulde Patiëntpad geeft alleen aan welke stappen er plaats kunnen vinden en welke inzichten zijn opgedaan in het POKO-project.

Patientpad

Projecten die gebruik maken van het Patiëntpad ingevuld

Andere Tools
ZorgverlenersoverzichtPijl