Zorgverlenersoverzicht

In het behandeltraject krijgt het kind met een grote verscheidenheid aan zorgverleners te maken. Dit zorgverlenersoverzicht beschrijft kort wat de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende zorgverleners zijn.

Zorgverlenersoverzicht