Project Participatief Ontwerpen voor KinderOncologie (POKO)

Onderzoeksproject POKO (Participatief Ontwerpen voor KinderOncologie) begon eind 2014, dankzij subsidie van RAAK Publiek, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. De resultaten zijn voortgekomen uit dit tweejarig onderzoeksproject en de eenjarige pilot vooraf. Op deze pagina lees je meer over de totstandkoming, aanpak en resultaten van het project.

Hoe stimuleer je kinderen met kanker tot meer bewegen en gezond(er) eten? Diverse partners met kennis over gezondheid, gedrag en ontwerpen hebben in dit project onder penvoering van Hogeschool Utrecht samengewerkt om deze vraag te beantwoorden. Het project werd mogelijk gemaakt door Ucreate.

Onderzoekers van Hogeschool Utrecht en UMCG, studenten van diverse disciplines en professionele ontwerpers ontwikkelden samen met betrokkenen in de privé- en ziekenhuisomgeving van kinderen met kanker interventies die de kinderen (en hun omgeving) helpen om gezond(er) te eten en drinken en te blijven bewegen. De interventies zijn kleinschalig in een kinderziekenhuis geïmplementeerd en geëvalueerd.

Co-design ontwerpen
De rode draad in het project: het in co-design ontwerpen van voedings- en bewegingsinterventies. Kennis en ervaring op het gebied van een participatieve ontwerpaanpak wordt succesvol gecombineerd met kennis en ervaring rond voeding en bewegen bij de zorgpartners. Deze interdisciplinaire samenwerking heeft geleid tot diverse innovatieve interventies en mooie nieuwe vormen van samenwerking:

  • Ontwikkeling van meer dan 10 ontwerpinterventies, waarvan er twee geïmplementeerd zijn in het UMC Groningen en twee quasi-experimenteel geëvalueerd in een pilot.
  • Twee spin-offs (vof’s) rondom voedingsinterventie Reis van 5 en beweeginterventie Movemat.
  • Meer dan honderd studenten en twintig docenten van verschillende opleidingen die aan het project werkten.
  • Multidisciplinaire samenwerking tussen zorgprofessionals rond een kind met kanker: fysiotherapeut, diëtiste, voedingsassistente, verpleegkundige, oncoloog, pedagogisch medewerker, psycholoog.
  • Drie publicaties.
  • Samenwerking met het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, WilhelminaKinderZiekenhuis en de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker.
  • Toolkit (deze website) die ontwerpers informatie, inspiratie en empathie biedt over voeding en beweging van kinderen met kanker, met onder meer richtlijnen voor participatief ontwerpen in kinderoncologie.

Wil je meer lezen over het project en de aanpak die we kozen? Lees dan het verslag “Highlights van het onderzoeksproject POKO van Hogeschool Utrecht en partners”.

POKO-verslag 2014-2017

POKO was een samenwerking van:

Dit project is in samenwerking met

Logo Kaliber