Thuissituatie

De behandeling van een kind met kanker is een langdurig traject. Een groot deel van de tijd is het kind thuis. Hoewel het gewone leven voor de overige gezinsleden en vrienden doorgaat, verandert er veel voor iedereen. De behandeling vergt veel van een kind. Daardoor kan het soms moeilijk of niet naar school en niet deelnemen aan sociale activiteiten als de sportclub. Ouders, broertjes en zusjes krijgen er zorgtaken bij, omdat het zieke kind extra hulp en aandacht nodig heeft. Het kind ligt vaak veel op bed, of op de bank in de huiskamer. Er is extra aandacht voor hygiëne, omdat bed en huis goed schoongehouden moeten worden. Op deze website vind je diverse tools die je een beeld kunnen geven van de thuissituatie van een kind met kanker.

Karakterkaarten ouders
De ‘Karakterkaarten ouders’ beschrijven hoe ouders omgaan met de ziekte van hun kind en de zorg eromheen. We onderscheiden vier opvoedstijlen van ouders: autoritair, toegeeflijk, autoritatief (democratisch), verwaarlozend. De kaarten laten de verschillende manieren zien waarop ouders omgaan met de ziekte en het behandeltraject. Ze bieden geen compleet beeld, maar laten wel de grote verschillen zien tussen ouders en hun opvoedstijlen. Ontwerpers kunnen de kaarten gebruiken als basis bij het opstellen van persona’s. Je kunt de vier karakterkaarten uitbreiden door de beschreven thuissituaties, opvoedstijlen en eigenschappen te combineren.

Patiëntpad template
Ontwerpers kunnen de template van het Patiëntpad vullen met inzichten die ze opdoen tijdens onderzoek naar kinderen met kanker. De bovenste rijen van de template komen overeen met de rijen uit het ingevulde Patiëntpad met inzichten uit het POKO-project. De ruimte eronder kan gebruikt worden om de informatie te clusteren.

Inzichtkaarten
Veel informatie over de thuissituatie vind je in de “Inzichtkaarten thema 4: Gezin en sociale context”. De POKO-inzichtkaarten zijn bedoeld om andere studenten en ontwerpers te informeren en inspireren. De kaarten helpen je om je te verplaatsen in de beleving, behoeften en frustraties van de kinderen, ouders, broertje, zusjes en zorgmedewerkers. De inzichtkaarten bieden je handvatten in je eigen participatieve ontwerpproces, bij het ontwikkelen van interventies ten behoeve van adequaat eten en bewegen voor kinderen met kanker.

Projecten met betrekking tot Thuissituatie

Verder lezen
BewegingPijl