Kinderkanker

In Nederland krijgen elk jaar 550 kinderen tussen nul en achttien jaar een vorm van kanker. Dat zijn tien kinderen per week. Hoewel de overlevingskans voor kinderen met kanker de afgelopen decennia enorm is toegenomen – momenteel is de overlevingskans ruim 75% – sterft in Nederland om de twee à drie dagen een kind aan kanker. Na ongevallen is kanker nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen.

De meest gangbare behandelingen zijn operatie, chemotherapie en radiotherapie. Vaak worden behandelingen gecombineerd. Nieuwe behandelingen zoals immunotherapie zijn in opkomst. De behandeling is niet altijd succesvol en kinderen met kanker en hun gezin leven daardoor soms nog jaren in onzekerheid (bron: VOKK.nl).

De gevolgen voor het gezin met een kind dat kanker heeft zijn groot. Dankzij de verbeterde behandeling en zorg genezen gelukkig steeds meer kinderen van kanker. Maar daarmee komt ook de keerzijde in beeld: de latere gevolgen van de ziekte en behandeling, zoals slechtziendheid, gehoorstoornissen, leerproblemen, hartproblemen, groeistoornissen en onvruchtbaarheid (bron: VOKK.nl). Juist over deze gevolgen, en dan met name rondom eten en bewegen, gaat deze toolkit.

Deze toolkit biedt vooral aanknopingspunten voor het ontwerpen van voedings- en bewegingsinterventies voor kinderen met kanker. Voor medische informatie over kanker en behandeling verwijzen wij graag naar de website van de Vereniging Ouders, Kinderen & Kanker.

Verhoeven, F. Artikel over POKO in Attent, 2015.

Verder lezen
VoedingPijl